Како да ја уредите дневната соба за различни пригоди.

Одберете го мебелот според вашите потреби.

 

За пар

 

За прием на гости

 

За забава 

 

За повеќе гости 

 

За играње друштвени игри 

 

Дневна за работа

 

Дневна во која и се преноќува

 

За една личност