Половичен ѕид за акцент на просторот.

Употребата на половичен ѕид како во овој стан многу успешно се вклопува во амбиентот и визуелно го разделува просторот.