Покрај убавата палета на бои, специфичниот начин на дефинирање на просториите го прави ова место на живеење посебно.

Темно сивите и метални елементи, кои се доста студени и во контраст со останатиот ентериер визуелно го одделуваат просторот и создаваат различни катчиња.