Тепих за живост и топлина во бањата.

Несекојдневно решение кое го акцентира стилот и го освежува просторот со бои.