Сезона 3

Портокалово за подобар домашен дух!

 

 

 

Реновирање на нашите канцеларии.

 

 

 

Уредувањето како психо - физичка гимнастика

 

 Станот на Мухаби, интересен предизвик.

 

 Како нештата се прават, поглед во Фабриките.

 

 Голема хуманитарна акција Ајде Дома со пријателите.

Обновуваме соба за рехабилитација на дечиња